خدمات

سرویس، نگهداری و رسوبزدایی

مبدلهای حرارتی صفحه ای همانند دیگر قطعات سیستمهای تاسیساتی نیاز به بازدیدهای دوره ای و رسوبزدایی میباشند.
با توجه به اینکه این مبدلها طوری طراحی شده اند که در صورت آسیب دیدگی گسکتهای میانی به هیچ وجه اختلاط میان دو سیال اتفاق نمیافتد و در صورت آسیب دیدگی گسکتها نشتی به بیرون خواهد بود .آسیب دیدگی گسکتها ناشی از مرور زمان کاری و دمای بیش از حد تعیین شده میباشد.

لذا مخلوط شدن دو سیال نشانگر آسیب دیدگی صفحات مبدل بوده واین امر در اثر نفوذ سیالی است که نسبت فشار کاری آن از سیال دیگر بیشتر است. این نفوذ از سوراخهای بسیار ریزی که بر اثر خوردگی صفحات ایجاد شده بوجود میاید. آب چاه و رودخانه ها و بخارهای تهیه شده از آب چاه و رودخانه ها که دارای سختی بالایی میباشند عامل خوردگی صفحات این مبدلها است.
برای استفاده از آب دریا و محلولهای شیمیایی با درصد خورندگی بالا میتوان از صفحاتی با آلیاژهای ضد خورگی همچون تیتانیوم و آلیاژهای دیگر متناسب با جنس سیال انتخاب نمود.

رسوب

افت راندمان مبدل صفحه ای نشان از تشکیل لایه های رسوب بر روی صفحات میباشد . هرچه ضخامت این رسوبات بیشتر باشد، از انتقال حرارت بین دو سیال جلوگیری کرده و در نهایت موجب گرفتگی مبدل خواهد شد.

در مراحل نصب مبدلها جهت جلوگیری از رسوب نصب سختی گیرهای مختلف موجب افزایش زمان رسوب بستن مبدل و کل سیستم خواهد بود.
رسوب تشکیل شده بر روی صفحات مبدلها نسبت مستقیم با سختی سیال دارد.

در صورت رسوب بستن مبدل به دو صورت میتوان عمل رسوب زدایی را انجام داد.

1 ـ رسوبزدایی بصورت بسته

در این نوع رسوبزدایی نیازی به باز کردن مبدل نبوده و با سیرکولاسیون محلول رسوبزدا بوسیله دستگاه مخصوص CIP انجام میگیرد.
محلول رسوبزدا بسته به نوع رسوب متفاوت میباشد.

2ـ رسوبزدایی بصورت باز

بهترین روش برای رسوبزدایی و تمیزکاری مبدل ، رسوبزدایی بصورت باز میباشد.
در این روش مبدل کاملا باز شده وپلیتها از فریم مبدل جدا میشود. بعد از جدا کردن گسکتها ، صفحات در داخل وان محلول شوینده قرار گرفته و بعد از حل شدن رسوبات و تمیزکاری ، مجددا” گسکتها روی پلیتها نصب و مبدل دوباره مونتاژ میشود.
محلول شوینده نسبت به رسوب پلیتها متغیر خواهد بود.
لازم بذکر است در این روش استفاده از برسهای سیمی و هر وسیله دیگرکه موجب خراش صفحات میشود ممنوعیت دارد.