اسلایدر آکروپل

سریعترین تامین کننده مبدل های حرارتی صفحه ای و قطعات یدکی از کلیه شرکت های معتبر جهان

مبدل های حرارتی صفحه ای برای تبادل حرارت و برودت ما بین انواع سیالات به کار گرفته می شوند.
این تکنولوژی برای اولین بار توسط Dr. Richard Seligman ابداع گردید که از صفحات آلومینیـومی بسیار ضخیمی استفاده می شد.

امروزه برای ساخت این نوع مبدل ها، صفحاتی از جنس 316L , 316 ,304 Stainless Steel و Titanium برای انتقال حرارت از یک سیال گرم و حتی بخار به سیال دیگر مورد استفاده قرار می گیرد که در برابر انواع سیالات مقاوم هستند.

این صفحات به طور متقارن پشت سر هم قرار می گیرند و سیال گرم و سرد مابین این صفحات در گردش می باشند. آرایش سطح صفحات باعث ایجاد امواجی در سیال شده و به این ترتیب انتقال حرارت و برودت مابین دو سیال به سرعت صورت می گیرد.
به دلیل ضخامت خیلی اندک و ضریب انتقال حرارت بالای این صفحات و از همه مهم تر سطح انتقال حرارت گسترده ی موجود، تبادل حرارت به آسانی و به صورت آنی انجام می گیرد و به دلیل اشغال فضای کم قابل قیاس با انواع مبدل های دیگر نمی باشند .